Víztisztítási technológiák

Egy kármentesítési tevékenység jellemzően szerves része a felszín alatti vagy feletti vizek tisztítása, amely szennyeződését et a nem megfelelően vagy körültekintően végzett tevékenység vagy hulladék-elhelyezés eredménye.

A víztisztás módszertana a beavatkozási vagy kivitelezési tervben rögzített, amely a terület nagyságét, a vizekhez való hozzáférést és a szennyezés jellemzőit is tekintetbe veszi. A víztisztító rendszert ennek megfelelően mindig az adott helyzetre vonatkozóan egyedileg építik ki, kalibrálják a próbaüzem alatt, és a működtetés időtartamát is a helyi jellemzők határozzák meg.

A talajvíz tisztító rendszer elemei:

  • A szennyezett felszín alatti vagy feletti vizet egy, a területet behálózó drénrendszer gyűjti össze, amely nyomóvezetéken jut el a központi vízkezelőbe.
  • A szennyező anyagokra optimalizált központi vízkezelő rendszer a kitermelt víz biológiai előkezelését követően, rendszerint a fiziko-kémiai kezelésen esik át. Speciális esetben alkalmazható UV oxidációs technológia, amely esetben az UV fény hatására az adagolt oxidálandó anyag megköti a szennyező anyagot.
  • A megtisztított vizet rendszerint egy szikkasztó drén és szikkasztótest visszavezeti a talajba.
  • A központi vízkezelőből kikerülő szennyezet víz vagy szennyvíz iszap feljogosított hulladékkezelőhöz kerül hasznosításra vagy ártalmatlanításra.